ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIA

Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach jest :

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 27 WRZEŚNIA !

  • wypełnienie „formularza zgłoszeniowego” – formularz znajduje się tutaj
  • koszt uczestnictwa : 40 zł
  • zaliczkę w wysokości 20 zł należy przesłać na następujące konto: BNP PARIBAS: 91 1600 1013 1849 4935 4000 0004 , ponadto prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz dopisek warsztaty
  • resztę wpłaty dokonujemy podczas rejestracji w dniu rozpoczęcia warsztatów

Ponadto : 

  • Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów, którą należy okazać przy rejestracji.