Susi-Ferfoglia-dyrygent

PROWADZĄCY

dr hab. S. Susi Ferfoglia


Urodzona w Gorizii (Włochy), ukończyła Konserwatorium Muzyczne „G. Tartini” w Trieście (Włochy) w klasie fortepianu u prof. Eleny Plezzani. W roku 2005 ukończyła studia na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Andrzeja Białko. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” i Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jako pedagog udziela się w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. ks. kard. F. Macharskiego w Krakowie oraz w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej UPJPII w Krakowie, prowadząc klasę organów i zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego. Prowadzi również wykłady z zakresu Pedagogiki Kultury i Historii Kultury i Cywilizacji.

Od roku 2006 przewodzi żeńskiemu zespołowi wokalnemu Flores Rosarum, który wykonuje chorał gregoriański oraz utwory średniowiecznej mistyczki Hildegardy z Bingen. (www.floresrosarum.pl)