kontakt

Kontakt

Koordynatorzy warsztatów:

Karolina Ruchlewicz – warsztaty.ofmconv@gmail.com                               tel. 663 714 162

br. Marcin Jelinek OFMConv – mjelinek@franciszkanie.pl

Szef warsztatów:

br. Marcin Drąg OFMConv – marcind@franciszek.pl

Klasztor Franciszkanów

Pl. Wszystkich Świętych 5

31 – 004 Kraków

frAncIszkAnskA$31 – 004 Kraków