image

Fundacja

Franciszkańskie warsztaty muzyki liturgicznej są organizowane we współpracy z Fundacją Brat Słońce powołaną przez Krakowską Prowincję Franciszkanów. Fundacja angażuje się w różne inicjatywy prowadzone przez braci z Krakowa. Warsztaty są realizacją jej programu, w ramach którego prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną.

Wolontariusze fundacji angażują się w przygotowania warsztatów i pomoc podczas ich trwania.

Informacje o działalności fundacji zajdują się na stronie internetowej: www.bratslonce.pl